• Podstata ekologického čištění

    Ekologické čištění spočívá v přeměně usazenin a nečistot v zařízeních potrubních rozvodů na látky rozpustné ve vodě, jenž se tak ze soustavy vyfiltrují a následně dojde k neutralizaci prostředí speciálním roztokem, což má za následek odstranění korozní vrstvy s ustálením vnitřní okolní sféry i její uchránění proti dalším korozím. Ekologické čištění navíc také odstraňuje bakterii LEGIONELLA PNEUMOPHYLIS.